Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Thám Quan Kỳ Án - Chosun Police 1 (2007) - (20/20)


Thám Quan Kỳ Án - Chosun Police 1 (2007) - USLT - (20/20)

Đạo diễn: Đang cập nhật.
Diễn viên: Ryu Seung Ryong, Ohn Joo Wan, Park Hyo Joo, Ahn Nae Sang
Nhà sản xuất: MBC
Quốc gia: Hàn Quốc
Thời lượng: 20 tập
Thể loại: Phim Bộ Hàn Quốc
Năm sản xuất: 2007

The story revolves around criminal investigation and forensic procedures in the late Chosun era, following the activities of an undercover special task force that was established to counter the increasing number of crimes resulting from political turmoil in the period. Kang Seung Jo and Kim Kang Woo lead the team of elite investigators as they uncover the circumstances behind mysterious deaths and other crimes.
Tập 1;http://videobb.com/video/gJatfxbWJatG;http://videobb.com/video/fSCmmpHiw8PC&skin|Tập 2;http://videobb.com/video/C9UWfRJnQ1NT;http://videobb.com/video/eGu4Gbj446pX|Tập 3;http://videobb.com/e/qCDg9QvAuAVi;http://videobb.com/video/h2h3VZOR9BqN|Tập 4;http://videobb.com/video/8Ma6OP2rIxD2;http://videobb.com/video/yKn3DyN3qyzo|Tập 5;http://videobb.com/video/qxotnLiFoGQO;http://videobb.com/video/TBgMiO6t4Vtj|Tập 6;http://videobb.com/video/34Sgf0PRvFWh;http://videobb.com/video/eGYEjTfBLNCr|Tập 7;http://videobb.com/video/FGzu40XTXm6k;http://videobb.com/video/RNx1ZvWVnnjc|Tập 8;http://videobb.com/video/yxVVrgprguvE;http://videobb.com/video/wOBuZprNG58o|Tập 9;http://videobb.com/video/N8LzUWZJ6jD7;http://videobb.com/video/ZZcITKQZBsPw|Tập 10;http://videobb.com/video/0CRc1QDnac8c;http://videobb.com/video/9zddLKrcCaCk|Tập 11;http://videobb.com/video/j8QDjaKhrCXa;http://videobb.com/video/jpYpfrXtkiAz|Tập 12;http://videobb.com/video/KWkN8lfqjIO8;http://videobb.com/video/3xfJeXMaS2rW|Tập 13;http://videobb.com/video/I0uP8H4uYulW;http://videobb.com/video/tnJrBiB6SSzg|Tập 14;http://videobb.com/video/62rGOKJJ1YFW;http://videobb.com/video/oec26WXikH7Y|Tập 15;http://videobb.com/video/lqDtamYBCPqP;http://videobb.com/video/vteWYalqpTD9|Tập 16;http://videobb.com/video/7V7LbMfq3ViU;http://videobb.com/video/zeLIF1g8u5tm|Tập 17;http://videobb.com/video/kpXuIEl4mszk;http://videobb.com/video/kpXuIEl4mszk|Tập 18;http://videobb.com/video/XR4WfAGMhRr4;http://videobb.com/video/EKlseAQ08trT|Tập 19;http://videobb.com/video/uo6i6m2c0JBd;http://videobb.com/video/yiAiyeVn4wFW|Tập 20_end;http://videobb.com/e/3YI0F8aFxXzo;http://videobb.com/video/HnrPVg2r7Jko|Tập 1;playlist.yl/D5A00CDB0B62D098|Tập 2;playlist.yl/5375E78B7647B344|Tập 3;playlist.yl/F76F96E95B1A1DAC|Tập 4;playlist.yl/B01B210468AC1DFB|Tập 5;playlist.yl/31E24E0C54D82D26|Tập 6;playlist.yl/0B107AC1E775C93E|Tập 7;playlist.yl/EBFEFAEFC140F9B3|Tập 8;playlist.yl/3F19113301AC7ABB|Tập 9;playlist.yl/0B2BB9E2DC52FF75|Tập 10;playlist.yl/4FD9F4304757CBD9|Tập 11;playlist.yl/7DCF60840102F134|Tập 12;playlist.yl/25B662EE4BDE1AE6|Tập 13;playlist.yl/F76BDC54E508C3A2|Tập 14;playlist.yl/537EC75313785BDA|Tập 15;playlist.yl/06F6F2EB547B3638|Tập 16;playlist.yl/807A10460B9E53A0|Tập 17;playlist.yl/D4D14BC9B7615A71|Tập 18;playlist.yl/3695A222B2EBDD51|Tập 19;playlist.yl/8FF7B1640403DB84|Tập 20_end;playlist.yl/40808B5EFA833105|
Tag: , ,

Bạn Đã Xem Chưa ?