Xem phim online nhanh - chất lượng HD Miễn Phí | Vui Lòng G+1 để ủng hộ bygsunflower nhé!| Mọi ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ .

Le Gendarme se Marie (1968)

HIẾN BINH CƯỚI VỢ
Louis de Funès, Jean Lefebvre, Geneviève Grad, Christian Marin, Yves Vincent...

Bắt đầu mùa nghỉ hè, hiến binh St. Tropez, khởi động một chiến dịch chống lại nhưng du khách lái xe ẩu...
Cuốn phim thứ ba trong series 6 phim hiến binh của Louis de Funès.

IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt0063005/

MEDIA INFO:
Format : Matroska
File size : 1.99 GiB
Duration : 1h 29mn
Video : AVC
Resolution: 1280x544
Audio: AC3
Language : French
Subtitle: Vietnamese


Hình ảnh:Links (22 parts):
http://www.megaupload.com/?d=656FQ968
http://www.megaupload.com/?d=SC3A8Q7W
http://www.megaupload.com/?d=7ABH71VP
http://www.megaupload.com/?d=4BIECW94
http://www.megaupload.com/?d=2UOZJG83
http://www.megaupload.com/?d=CJW430GT
http://www.megaupload.com/?d=KA60EPE2
http://www.megaupload.com/?d=SD4GMDYB
http://www.megaupload.com/?d=Z3IN6WQH
http://www.megaupload.com/?d=BS5B5PXH
http://www.megaupload.com/?d=D6F9HT9J
http://www.megaupload.com/?d=3ATM2GVZ
http://www.megaupload.com/?d=W6YC4H6N
http://www.megaupload.com/?d=4UB0MFFX
http://www.megaupload.com/?d=3J6R7OW6
http://www.megaupload.com/?d=EHWPA3K1
http://www.megaupload.com/?d=GO8DK217
http://www.megaupload.com/?d=EVU58QTG
http://www.megaupload.com/?d=SB1K7O2G
http://www.megaupload.com/?d=V5LD54FQ
http://www.megaupload.com/?d=RLXX8KEN
http://www.megaupload.com/?d=SG1LHPY2

Phụ đề Anh + Việt:
http://www.megaupload.com/?d=45ULKC4M
 

Hay:
http://www.megaupload.com/?d=4CD8IBHH
http://www.megaupload.com/?d=SVNZYIRW
http://www.megaupload.com/?d=ITBC19SB
http://www.megaupload.com/?d=NEE2DF15
http://www.megaupload.com/?d=6DF75A16
http://www.megaupload.com/?d=5FILRAPD
http://www.megaupload.com/?d=4DUNEJJ0
http://www.megaupload.com/?d=QLYGBW9I
http://www.megaupload.com/?d=QVIS5NW0
http://www.megaupload.com/?d=K8HUW88N
http://www.megaupload.com/?d=2ZTJTA20
http://www.megaupload.com/?d=OAE0JG2S
http://www.megaupload.com/?d=3ABO7LIE
http://www.megaupload.com/?d=70S3R7Z9
http://www.megaupload.com/?d=ONH4PJVU
http://www.megaupload.com/?d=KF5AZT46
http://www.megaupload.com/?d=JWOR6VUQ
http://www.megaupload.com/?d=A73YD81F
http://www.megaupload.com/?d=DUYVGNAK
http://www.megaupload.com/?d=ZB9KYNW6
http://www.megaupload.com/?d=R2C6Q8U0
http://www.megaupload.com/?d=ASRAQIWP

Phụ đề Anh + Việt:
http://www.megaupload.com/?d=9KORZ4VJ


Tag: ,

Bạn Đã Xem Chưa ?